НАШИ ПРОИЗВОДИ

Во прилог погледнете ги нашите производи

Струмка

Струмка Кола

Струмка Битер Лемон

Липо

Бела Вода

Strumka Light- наскоро!

За Грозд

Со традиција кон иднината

АД Грозд Струмица е формиран на 18.03.1953 година со одлука на Околискиот народен одбор како претпријатие за производство и трговија на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Постои скоро 70 години и ја продолжува традицијата на печење Струмичка Мастика позната повеќе од 300 години.