Kantinë vere

Kantina e verës e GROZD SHA Fusha e Strumicës është maqedonase autoktone dhe e pasqyron unifikimin e së kaluarës, së tashmes dhe së ardhmes, traditave dhe qasjes moderne.

Vendndodhja, ndërtimi dhe përmbajtja e kantinës së verës janë kombinim që nga aspekti funksional dhe estetik lë përshtypje të shkëlqyeshme. Kur planifikoni zhvillimin, vëmendja i kushtohet ruajtjes së vlerave tradicionale dhe përshtatjes së tyre me nevojat e tregut modern të verës.

Stili i jashtëm i objekteve e pasqyron imazhin e produktit. Muret - hapësira e mureve përdoret në mënyrë subtile në lidhje me historinë e plantacioneve të vreshtave dhe trashëgiminë.

Rrushi i SHA Fusha e Strumicës sigurohet nga 700 hektarët e plantacioneve të vreshtave të tyre në rajonin e kultivimit të rrushit Strumicë - Radovish, që ndodhet në pjesën juglindore të Republikës së Maqedonisë. Kjo zonë është e ndikuar nga klima mesdhetare e cila në pjesët më të larta shndërrohet në zonë mesatare kontinentale, ndërsa procesi i gjatë i pjekjes në këto kushte klimatike e përqendron sheqerin dhe acidet e rrushit, duke siguruar ngjyra dhe aroma të pasura në verërat tona. Kompleksiteti i verërave tona është i njohur dhe unik.

Rrushi i SHA Fusha e Strumicës sigurohet nga 700 hektarët e plantacioneve të vreshtave të tyre në rajonin e kultivimit të rrushit Strumicë - Radovish, që ndodhet në pjesën juglindore të Republikës së Maqedonisë. Kjo zonë është e ndikuar nga klima mesdhetare e cila në pjesët më të larta shndërrohet në zonë mesatare kontinentale, ndërsa procesi i gjatë i pjekjes në këto kushte klimatike e përqendron sheqerin dhe acidet e rrushit, duke siguruar ngjyra dhe aroma të pasura në verërat tona. Kompleksiteti i verërave tona është i njohur dhe unik.

100 m3
100 m3
100 ha
0