Me traditë drejt së

Mbi Grozd

SHA Grozd Strumicë ishte formuar më 18.03.1953 me vendim të Këshillit Popullor të Qarkut si ndërmarrje për prodhimin dhe tregtimin e pijeve alkoolike dhe joalkoolike. Ekziston për gati 70 vjet dhe e vazhdon traditën e pjekjes së Mastikës së Strumicës të njohur për më shumë se 300 vjet.

Grozd Strumicë është e organizuar si shoqëri aksionare në pronësi private me aktivitetin kryesor të prodhimit dhe qarkullimit të pijeve alkoolike dhe joalkoolike me cilësi të lartë dhe traditë të pasur. VIZIONI i SHA GROZD STRUMICË është përmirësimi i vazhdueshëm i pozicioneve në tregun vendas dhe të huaj dhe fitimin e epitetit të organizimit - prodhuesi i pijeve të gazuara joalkoolike me cilësi më të lartë dhe prodhuesi i Mastikës së Strumicës.

PRODHIMI

I gjithë prodhimi i SHA Grozd Strumicë kryhet në kushte të kontrolluara në mënyrë rigoroze në përputhje me rregullat e sistemeve të zbatuara të menaxhimit të cilësisë dhe mjedisit të shëndetshëm jetësor. Kjo përfshin higjienë të jashtëzakonshme, analiza laboratorike në përputhje me rregullat e bëra në laboratorinë tonë dhe analiza të herëpashershme nga laboratoritë e akredituar.

Pra, prodhimi zhvillohet në 2 impiante ku pijet joalkoolike prodhohen në ambalazh qelqi dhe PET ambalazh, si dhe impianti për pjekjen dhe mbushjen e Mastikës së Strumicës. Në vitin 2016, SHA Grozd investoi në fabrikë të re "state to art" të ndërtuar në përputhje me standardet botërore dhe teknologjinë më të lartë për prodhimin e pijeve joalkoolike.

SELIA

SHA Grozd ndodhet në pjesën më të bukur të qytetit të Strumicës, e rrethuar nga parku i qytetit.